30,000 บาท/ปี (เฉลี่ยเพียงเดือนละ 2,500 บาท)

  • ใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ผ่านระบบ Internet
  • รองรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 1500MB
  • ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง
  • ไม่จำกัดจำนวน user
  • Support และ Update