ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอทดลองใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่
Line: @MyClinicPlus
Email: MyClinicPlusThai@gmail.com
Call: 087 606 0203