MyClinicPlus มีค่าใช้บริการเพียงแค่ 20,000 บาทต่อปี

เฉลี่ยเพียงเดือนละ 1,667 บาท เท่านั้น

ใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ผ่านระบบ Internet

ใช้งานได้ผ่าน Tablet, Notebook หรือโทรศัพท์มือถือ

ไม่จำกัดจำนวนเครื่องและจำนวนผู้ใช้

สามารถทำงานได้พร้อมกันหลายคน และสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งานได้ไม่จำกัด

รองรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 1500MB

พื้นที่จัดเก็บช้อมูลเหลือเฟือ ไม่ต้องกังวลเรื่องดูแล Server

Support และ Update

ระบบสามารถดูแลและแก้ไขปัญหาการใช้งานได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปที่คลินิก