โปรแกรม MyClinicPlus เป็นโปรแกรมบริหารจัดการคลินิก ที่ออกแบบให้ใช้งานง่าย หน้าตาโปรแกรมเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรมก่อนใช้งาน สามารถใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ (Laptop, Tablet หรือ Smartphone) ที่เชื่อมต่ออิเทอร์เนตผ่านเว็บบราวเซอร์ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่บน server ที่มีการ backup อย่างต่อเนื่อง สามารถใช้หลายๆ user ทำงานร่วมกันพร้อมกันได้ โดยมีฟังก์ชั่นต่อไปนี้

เวชระเบียนผู้ป่วย

Myclinicplus Screen Patient Profile
MyClinicPlus Screen Search Case
 • เพิ่ม ลบ แก้ไขประวัติผู้ป่วย
 • เก็บบันทึกข้อมูลที เพศ, วันเดือนปีเกิด, อายุ, สัญชาติ, สวัสดิการการรักษาพยาบาลได้
 • เก็บข้อมูล การแพ้ยา และ โรคประจำตัวได้
 • ค้นหาประวัติผู้ป่วยจากชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน ผ่านระบบ search ได้
 • เพิ่ม ลบ แก้ไขประวัติการรักษาผู้ป่วย
 • เก็บบันทึกวันที่มารักษา การรักษา ยาที่จ่าย และค่ารักษาพยาบาลในแต่ละครั้งได้
 • ค้นหาประวัติการรักษาของผู้ป่วยจากชื่อ นามสกุล อาการป่วย ผ่านระบบ search โดยกำหนดช่วงเวลาได้
 • ประวัติการรักษาในแต่ละครั้งจะรวมอยู่ในหน้าประวัติผู้ป่วยอัตโนมัติไม่ต้องเสียเวลาค้นหา

ระบบการนัดหมาย

Myclinicplus Screen Appointment
 • เพิ่ม ลบ แก้ไขการนัดหมาย
 • ค้นหาการนัดหมายผู้ป่วยจากชื่อ นามสกุล ผ่านระบบ search โดยกำหนดช่วงเวลาได้
 • รายการนัดหมายในแต่ละวันจะแสดงอยู่บน Dashboard

ระบบคลังยา

 • เพิ่ม ลบ แก้ไขรายการยาที่ใช้ในคลินิก
 • กำหนดราคายา
 • สามารถกำหนดปริมาณจัดเก็บขั้นต่ำของยาได้ เมื่อมีปริมาณต่ำกว่าจะมีการแจ้งเตือน
 • จำนวนยาในรายการมีการ update แบบ real-time

ระบบรายการรักษา

 • เพิ่ม ลบ แก้ไขรายการรักษาพยาบาลที่ใช้ในคลินิก
 • กำหนดรายการค่ารักษาพยาบาล

ระบบ Dashboard

MyClinicPlus Screen Weekly Report
 • มีการสรุปการนัดหมาย, จำนวนการรักษา, รายรับจากการรักษา ผ่าน Dashboard เป็นรายวัน, สัปดาห์, เดือน
 • สามารถสรุปจำนวนการรักษา, รายรับจากการรักษา โดยกำหนดช่วงเวลาได้

การตั้งค่าผู้ใช้งาน

MyClinicPlus Screen User
 • เพิ่ม ลบ จำนวนผู้ใช้ได้ไม่จำกัด
 • แก้ไข รายละเอียดผู้ใช้ได้
 • สามารถ reset หรือแก้ไข password ด้วยตัวเองได้
 • สิทธิ์ของผู้ใช้แบ่งได้ 2 ระดับคือแพทย์และผู่ช่วยแพทย์