โปรแกรม MyClinicPlus เพิ่มความสามารถสำหรับคลีนิกกายภาพที่มีการให้บริการห้องพัก

การสร้างรายการห้องพัก

Myclinicplus สร้างห้องพักสำหรับคลีนิกกายภาพ
 • เพิ่ม ลบ แก้ไขรายการห้องพัก
 • ใส่รายละเอียดของห้องพัก เช่น ราคาต่อคืน, สิ่งอำนวยความสะดวก

การจองห้องพัก

Myclinicplus จองห้องพักสำหรับคลีนิกกายภาพ
 • ค้นหาห้องพักที่ว่าง สำหรับช่วงเวลาที่จะเข้ามาพักได้

การจัดการรายการห้องพัก

Myclinicplus ตรวจสอบจองห้องพักสำหรับคลีนิกกายภาพ
 • สามารถค้นหาการจองห้องพัก โดยระบุชื่อ, นามสกุล ผู้จองห้องพัก ได้
 • สามารถค้นหาการจองห้องพักตามช่วงเวลาได้
 • สามารถยกเลิกการจองห้องพักได้

ค่าบริการใช้งานระบบ MyClinicPlus สำหรับคลีนิกกายภาพ

 • 35,000 บาท/ปี
 • ใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ผ่านระบบ Internet
 • รองรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 1500MB
 • ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง
 • ไม่จำกัดจำนวน user
 • Support และ Update