แนวโน้มของสิ่งที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อคลินิกในปี 2565

จากการรวบรวมข้อมูลจากเวปข่าวสารต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไปนี้คือสิ่งที่กันคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อกับคลินิกในปี 2565… Read More

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ทิศทางใหม่ในการให้การรักษาคนไข้

การปรึกษาแพทย์แบบออนไลน์นี้จะตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันอย่างมากเพราะในช่วงเวลาที่เร่งรีบ ด้วยวิธีการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ก็จะสามารถทำให้เรา มีวิธีในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง โดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง… Read More

ความสำคัญของประวัติการแพ้ยา

การแพ้ยา (Drug allergy) คือ ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่เกิดจากการตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอย่างจำเพาะต่อยา มักเป็นปฏิกิริยาที่ไม่สามารถคาดเดาได้ และไม่เกี่ยวข้องกับขนาดของยา … Read More