โปรแกรมบริหารคลินิกช่วยจัดเก็บประวัติคนไข้ ด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ

โปรแกรมบริหารคลินิกช่วยจัดเก็บประวัติคนไข้ ด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันยังมีหลายคลินิกหรือสถานพยาบาลเก็บประวัติคนไข้บันทึกลงในเอกสารเก็บไว้เป็นแฟ้มงาน ซึ่งวิธีการเก็บบันทึกประวัติการรักษาคนไข้ลักษณะนี้ยังมีความสุ่มเสี่ยงที่ข้อมูลอาจจะสูญหายได้ในอนาคต หากเกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดขึ้นมาจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลกลับคืนมาได้อีกเลย อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการปลอมแปลงประวัติคนไข้ ทำให้เกิดความเสียหายต่อวิชาชีพของแพทย์เองและการรักษาที่ผิดพลาดต่อคนไข้ได้

ประวัติการรักษาของคนไข้มีความสำคัญอย่างมากทั้งต่อตัวคนไข้เองและแพทย์ผู้รักษา เพราะช่วยทำให้รู้รายละเอียดตั้งแต่เริ่มการรักษา การแพ้ยา และยังสามารถนำประวัติของคนไข้มาประเมินเพื่อให้ง่ายต่อการรักษาในครั้งต่อไป ช่วยให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง มีอาการดีขึ้นตามลำดับจนหายขาดจากอาการป่วยและกลับมามีสุขภาพแข็งแรง

การใช้โปรแกรมคลินิกในการจัดเก็บประวัติรักษาคนไข้ด้วยเทคโนโลยีแบบบันทึกบนเครื่อง Server บนระบบ Cloud มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมทั้งยังสามารถดูข้อมูลได้จากที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่คลินิกหรือสถานพยาบาล ในส่วนของการลงทะเบียนประวัติคนไข้ก็มีความรวดเร็ว พร้อมระบบป้องกันข้อมูลสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจ

สำหรับการค้นหาประวัติคนไข้ แพทย์สามารถเข้าค้นดูได้สะดวกกว่าเดิมจากโปรแกรมเดียว ผ่านระบบ search โดยใช่เพียงแค่ ชื่อ, นามสกุล หรือาการป่วยของคนไข้ก็ได้ และยังเป็นระบบออนไลน์สามารถเชื่อมต่อข้อมูลไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นอย่าง iPad หรือสมาร์ทโฟนได้ ประหยัดเวลามากขึ้น ช่วยให้วินิจฉัยการรักษาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และหากคนไข้ต้องการย้ายสถานพยาบาลไปต่างถิ่นหรือต่างประเทศ สามารถขอประวัติการรักษาได้จากหมอโดยตรงตลอดเวลา