โปรแกรมบริหารคลินิกทางเลือกใหม่ในการบริหารคลินิกได้เหนือชั้นกว่า

โปรแกรมบริหารคลินิกทางเลือกใหม่ในการบริหารคลินิกได้เหนือชั้นกว่า

โปรแกรมบริหารคลินิกตัวช่วยมือหนึ่งของแพทย์ยุคใหม่ ที่จะคอยจัดเก็บข้อมูล บันทึกประวัติการรักษาของคนไข้และสรุปการรักษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพกว่าการจดบันทึกลงกระดาษหรือการบันทึกข้อมูลลงบนไฟล์ Excel ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ครบ สมบูรณ์และครอบคลุมกว่าเหมาะกับการเก็บรายละเอียดของคนไข้ที่มีจำนวนหลายพันเคส แถมยังใช้งานง่ายและยังช่วยประหยัดทรัพยากรอีกด้วย

ปัญหาจากการบันทึกประวัติการรักษาคนไข้บนกระดาษ

การค้นหาประวัติคนไข้ หรือประวัติการรักษาเป็นไปได้อย่างล่าช้า และกระดาษที่จดบันทึกเมื่อเวลาผ่านไปอาจมีการเสื่อม ทำให้อ่านข้อมูลยาก หรืออ่านไม่ได้ และยังต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บในคลินิกมากขึ้นในทุกๆ ปีอีกด้วย

ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยจากการบันทึกประวัติการรักษาคนไข้ด้วย Excel

แม้ว่าการบันทึกข้อมูลคนไข้บน Excel จะสามารถแบ่งรายละเอียดเป็นสัดส่วนและมีวิธีการง่ายในระดับหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูล ความผิดพลาดขณะบันทึกไฟล์ ไม่สามารถบันทึกไฟล์ได้ จนทำให้ข้อมูลสูญหายและไม่สามารถกู้คืนมาได้ทั้งหมด หรือแม้แต่บางคลินิกยังใช้วิธีการจดบันทึกข้อมูลคนไข้ไปก่อนแล้วค่อยนำไปลงในระบบภายหลัง ทำให้ข้อมูลมีการอัปเดตล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบันและสุ่มเสี่ยงต่อการผิดพลาดในประวัติการรักษาของคนไข้ได้ และการบริหารสต๊อกยาก็เป็นไปได้อย่างลำบาก

แต่สำหรับการใช้งานโปรแกรมบริการคลินิกนอกจากจะมีความสะดวกแล้ว ยังตอบสนองการใช้งานได้หลายรูปแบบ ทำให้ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากออกไป อีกทั้งระบบสามารถเชื่อมข้อมูลออนไลน์ได้แบบ Real-time ข้อมูลจะมีการบันอยู่บน cloud server ทำให้ข้อมูลมีการ backup อยู่อย่างต่อเนื่อง สามารถดูข้อมูลได้จากทุกที่ที่มีสัญญาณ internet

ดังนั้นการใช้งานโปรแกรมบริหารคลินิกจึงดีกว่าการบันทึกข้อมูลคนไข้ในรูปแบบเดิมๆ แน่นอน เพราะช่วยป้องกันปัญหาและข้อผิดพลาดต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยในอดีตออกไปได้เยอะ ไม่ต้องเสียเวลาเวลานานในการค้นหาข้อมูลคนไข้ หรือประวัติการรักษาอีกต่อไป เพราะโปรแกรมตัวนี้จะมีระบบบันทึกประวัติคนไข้ ประวัติการรักษาที่สามารถพิมพ์ออกมาใช้ประกอบเป็นหลักฐานอ้างอิงข้อมูลต่อไปได้ อีกทั้งยังมีระบบช่วยในการบริหารจำนวนยาคงคลังอีกด้วย