แนวโน้มของสิ่งที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อคลินิกในปี 2565

clinic-and-health-care-trends-in-2565

การขาดแคลนบุคคลกรทางการแพทย์

ในปีที่ผ่านมามีบุคลากรทางการแพทย์หลายคนคนออกจากตำแหน่ง ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากรและทรัพยากรในโรงพยาบาลและระบบสุขภาพ ความเครียด ความเหนื่อยหน่าย และการขาดความสมดุล ล้วนเป็นเหตุผลที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ลาออกจากงาน การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนค่าจ้างและสวัสดิการที่ต่ำ มีส่วนทำให้การบุคลากรทางการแพทย์หลายคนเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นๆ

การ Disruption จากกลุ่มทุน

กลุ่มทุนต่างๆ กำลังจะเข้าสู่วงการสาธารณสุข กลุ่มทุนต่างๆเข้าถือหุ้นส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยในโรงพยาบาล หรือองค์กรด้านการดูแลสุขภาพหลายแห่ง กลุ่มทุนต่างๆ มองว่าการดูแลสุขภาพเป็นช่องทางการเติบโตทางธุรกิจ คุณจะเห็นการบูรณาการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของเทคโนโลยีในด้านการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

การปรึกษาแพทย์ทางไกล

การระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ช่วยให้การปรึกษาแพทย์ทางไกลเติบโตขึ้นอย่างมาก Telehealth มักเป็นตัวเลือกด้านการรักษาพยาบาลเพียงทางเลือกเดียวสำหรับผู้ป่วยจำนวนมากในช่วงที่มีมาตรการล็อกดาวน์สูงที่สุดในช่วงการระบาดใหญ่ แม้ต่อมาจะมีมาตรการผ่อนปรน แต่ Telehealth ยังคงได้รับความนิยมจากผู้ป่วย ผู้ป่วยกล่าวว่า telehealth ทำให้พวกเขามีส่วนร่วมมากขึ้นและโต้ตอบกับแพทน์ของตนบ่อยขึ้น อย่างไรก็ตาม ในขณะที่บางคนมองว่า telehealth เป็นอนาคตของการดูแลสุขภาพ คนส่วนใหญ่ยังคงชอบการเข้ารับการตรวจด้วยตนเอง