ประโยชน์ดีๆ ที่คุณหมอจะได้รับจากโปรแกรมคลินิก

ประโยชน์ดีๆ ที่คุณหมอจะได้รับจากโปรแกรมคลินิก

ด้วยปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุค 5G การติดต่อหรือเข้าใช้บริการตามสถานบริการอย่างคลินิกยังคงต้องมีการขอข้อมูลทำประวัติ, การนัดหมาย หรือแม้แต่การ Walk in ด้วยตัวเองก็ตาม ยังต้องมีลำดับขั้นตอนซึ่งอาจเกิดความล่าช้าและผิดพลาดได้เสมอ แต่หากใช้โปรแกรมบริหารคลินิกรูปแบบออนไลน์ สามารถจะช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกให้กับคุณหมอมากขึ้น

หลายคนเริ่มหันมาให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพ ความสวยความงามกันมากขึ้น จึงทำให้มีจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในคลินิกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในแต่ละวัน และบางเคสก็ไม่ได้จบในครั้งเดียวจึงทำให้มีการนัดหมายให้เข้ามารักษาในครั้งถัดไป การใช้โปรแกรมคลีนิคช่วยจัดการบริหารงาน จะอำนวยความสะดวกอย่างครบวงจรครอบคลุมทุกส่วนงาน ตั้งแต่ส่วนพนักงานต้อนรับ, ห้องตรวจรักษา, การจ่ายยา, สต็อกยา/เครื่องมือ, แคชเชียร์ และบริการหลังการรักษา

ประโยชน์ที่คุณหมอจะได้รับจากการใช้งานในโปรแกรมคลินิกคือ การตรวจสอบการการนัดหมาย แจ้งเตือนผู้ป่วยที่จะเข้ามารับบริการ ตรวจสอบปริมาณยาคงเหลือ จำนวนคนไข้ใหม่ ตลอตจนรายได้เคลินิกในแต่ละเดือน และยังช่วยในการค้นหาประวัติผู้ป่วย หรือประวัติการรักษาได้อย่างรวดเร็ว

โปรแกรมคลินิกจะช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และข้อดีของโปรแกรมนี้คือ ยังช่วยเก็บประวัติลูกค้าเป็นรายบุคคลได้อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหามีการสำรองข้อมูลแบบวันต่อวันและมีระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยม