โปรแกรมบริหารจัดการคลินิกมีความสำคัญอย่างไรในปัจจุบัน

โปรแกรมบริหารจักการคลินิกสำคัญอย่างไร

ในอดีตการเก็บประวัติผู้ป่วย บันทึกประวัติการรักษา และการจัดตารางนัดหมายในคลินิกเป็นงานที่ยาก เนื่องจากมีความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารและการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน แต่ในปัจจุบันสิ่งต่างๆง่ายขึ้นมากเนื่องจากแพทย์สามารถใช้โปรแกรมบริหารจัดการคลินิกได้ โปรแกรมคลินิกช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น และช่วยให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ทางคลินิกสามารถปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยและทำให้มีประสิทธิผลให้ดีขึ้นได้

สามารถค้นหาข้อมูลผู้ป่วย ประวัติการรักษาได้อย่างรวดเร็ว

โปรแกรมบริหารจัดการคลินิกสามารถติดตามจัดเก็บและเข้าถึงเวชระเบียนของคนไข้ได้อย่างง่ายดาย ด้วยความช่วยเหลือของการจัดการซอฟต์แวร์คลินิก การบันทึก อัปเดตและจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยในระบบเพื่อเข้าถึงในอนาคตได้อย่างง่ายดาย แพทย์สามารถดูประวัติทั้งหมดของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว

การทำงานร่วมกันระหว่างกันเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

การรักษาบันทึกประวัติการรักษา ช่วยให้แพทย์ในคลินิกสามารถประสานงานกันเพื่อประเมินอาการของผู้ป่วยได้ดีขึ้น นอกจากนี้ระบบบนคลาวด์ ทำให้ข้อมูลการักษาสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น สามารถเข้าดูได้จากที่ไหนก็ได้

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

โปรแกรมคลินิกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยทั่วไปของคลินิก รวมถึงการเก็บบันทึก ใบสั่งยา การจัดตารางนัดหมายของผู้ป่วย จัดทำสรุปรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน นอกจากนี้ยังดูแลบริมาณยาคงคลัง โปรแกรมคลินิกช่วยประหยัดเวลาสำหรับบุคลากรในคลินิกเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญกว่า เพื่อเพิ่มผลผลิตมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของคลินิกจึงลดลงและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

ความถูกต้องของข้อมูล

การบันทึกประวัติการรักษาลงในโปรแกรม ช่วยลดโอกาสของความผิดพลาดที่เกิดจากการอ่านลายมือในการบันทึก

ช่วยลดโอกาสในการได้รับยาที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากการเขียนด้วยลายมือ

ความรวดเร็วในการบริการ

โปรแกรมคลินิกช่วยประหยัดเวลาในการเขียนใบสั่งยา และทำใบเรียกเก็บเงิน และการค้นหาประวัติคนไข้  ด้วยเหตุนี้แพทย์จึงสามารถให้ความสำคัญกับคนไข้มากขึ้นและให้บริการที่รวดเร็วและดีขึ้น

ลดการใช้กระดาษ

คลินิกไม่จำเป็นต้องจัดเก็บเอกสารทั้งหมดในรูปของเอกสาร และยังไม่ต้องหาพื้นที่ในการจัดเก็บด้วย