ประโยชน์ของโปรแกรมคลินิกแบบออน์ไลน์

ในปัจจุบัน โปรแกรมคลินิก เป็นสิ่งที่ทุกคลินิกจำเป็นต้องมีสำหรับ บันทึกประวัติผู้ป่วย, ประวัติการการรักษาพยาบาล, จัดการการนัดหมาย, จัดการปริมาณยา และยังดูรายงานย้อนหลังได้อีกด้วย ซึ่งโปรแกรมคลินิกมีให้เลือกใช้หลายโปรแกรม หลายแบบ โปรแกรมคลินิกแบบออน์ไลน์ เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้คลินิกสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทำงานจะสามารถดำเนินร่วมกันได้พร้อมกัน ทำให้การประสานงานทำได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. สามารถเข้าถึงโปรแกรมได้ตลอดเวลา

โปรแกรมคลินิกแบบออน์ไลน์ สามารถใช้งานดูประวัติคนไข้ ดูประวัติการรักษาพยาบาล  การนัดหมาย จำนวนยาคงคลัง ได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ที่เครือข่ายอิเตอร์เนทเข้าถึง ไม่จำเป็นต้องไปหาข้อมูลที่คลินิก หรือมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเอง

2. สามารถใช้งานได้หลายอุปกรณ์

โปรแกรมคลินิกแบบออน์ไลน์ ที่ดีสามารถใช้งานได้หลายอุปกรณ์พร้อมๆกัน ผ่านโทรศัพท์มือถือ เทปเลต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

3. ช่วยให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีสิทธิภาพและรวดเร็ว

โปรแกรมคลินิกแบบออน์ไลน์ ฐานข้อมูลจะถูกอัพเดตตลอตเวลาบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการแก้ไขข้อมูล การที่ข้อมูลมีอัพเดตตลอตเวลาทำให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้แต่ละคนสามารถทำงานของตัวเองได้พร้อมๆ กับผู้ใช้คนอื่น

4. ข้อมูลมีการสำรองอย่างสม่ำเสมอ

โปรแกรมคลินิกแบบออน์ไลน์ บางโปรแกรมจะมีการสำรองข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ข้อมูลจะไม่สูญหาย ซึ่งต่างโปรแกรมที่ใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ต้องทำการสำรองข้อมูลด้วยตัวเอง อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันกรณีที่ข้อมูลสูญหาย

5. ประหยัดค่าใช้จ่าย

คลินิกไม่จำเป็นต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เดินสายแลนภายในคลีนิก หรือเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรแกรม หรือเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ง่านบ่อยๆ เพื่อให้รองรับการอัฟเดตของโปรแกรม ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์สูง หรือมีช่างมาทำการติดตั้งระบบที่คลินิก

การเลือกโปรแกรมคลินิกให้เหมาะกับความต้องการของคลินิกจะช่วยประหยัดเวลาและช่วยให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ